ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

โรงเรียนกันตวิชญ์

สังกัดโรงเรียน
เอกชน
คำขวัญ
ทักทาย ไหว้สวย
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
วิชาการเด่น เน้นภาษา พัฒนาคุณธรรม
ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ประถม 6 ก่อนเดือนมีนาคมของทุกปีการศึกษา

ที่อยู่
6/7 หมู่ 1
ตำบล/แขวง
บางช้าง
อำเภอ/เขต
สามพราน
จังหวัด
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์
73110
โทรศัพท์
034324218
เว็บไซต์
อีเมล์
facebook
https://www.facebook.com/KUNTAWITSCHOOL/
ประเภทโรงเรียน
เนิร์สเซอรี่
อนุบาล
ประถม
English Program
ปีที่ก่อตั้ง
2557
จำนวนนักเรียน
450 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู
25 คน (โดยประมาณ)
แนวการเรียนการสอน

โรงเรียนกันตวิชญ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี นางไพรศรี สุยะลา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ทางด้านภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โรงเรียนกันตวิชญ์ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอน ควบคู่กับหนังสือ และเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นครูประจำชั้นทุกห้องเรียน

บริการพิเศษ
ดูแลเด็กช่วงเย็น
ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ภาพบรรยากาศโรงเรียนกันตวิชญ์ 1
ภาพบรรยากาศโรงเรียนกันตวิชญ์ 2
ภาพบรรยากาศโรงเรียนกันตวิชญ์ 3
แผนที่
แผนที่โรงเรียนกันตวิชญ์
แผนที่ Google Map
เพิ่มข้อมูลเมื่อ
13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 12:54:52
แก้ไขล่าสุด
23 ตุลาคม พ.ศ. 2560 16:07:14
จำนวนผู้เยี่ยมชม
6955
โรงเรียนประกาศรับสมัครงาน
(ยังไม่ประกาศ)
ต้องการประกาศรับสมัครงาน รับสมัครครู รับสมัครติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ เชิญที่ สคูลจ๊อบ SchoolJob ศูนย์กลางประกาศรับสมัครงานสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ