ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

สังกัดโรงเรียน
เอกชน
คำขวัญ
พ่อแม่ให้ชีวิต แสงอารีย์สรรสร้างความคิดทางการศึกษา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ส่งเสริมความเป็นไทย หมายถึง การส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย
ที่อยู่
89 หมู่ที่ 9 ซอย 29 (ธีรพัฒน์) ถนน ประชาอุทิศ
ตำบล/แขวง
ราษฎร์บูรณะ
อำเภอ/เขต
ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10140
โทรศัพท์
02-4279875,02-4276925
แฟกซ์
02-8727830
เว็บไซต์
ประเภทโรงเรียน
เนิร์สเซอรี่
อนุบาล
ภาษา(อังกฤษ จีน ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ฯลฯ)
ปีที่ก่อตั้ง
2530
จำนวนนักเรียน
120 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู
30 คน (โดยประมาณ)
รางวัล / เกียรติยศ

1. การบริหารของโรงเรียน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการวางแผน ตัดสินใจ และสามารถ ทำงานเป็นทีม ได้อย่างราบรื่น ซึ่งทุกฝ่ายสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ โครงการ งานประจำ ทำให้ทุกงานของโรงเรียนสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 2. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดแลดูสวยงาม โดยได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนที่เข้ามาใหม่ 3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะด้านการแสดงบนเวทีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยได้รับรางวัลจากการประกวดมาหลายเวที นอกจากนี้ยังมีการแสดงประจำปีของโรงเรียนในงานสู่โลกกว้าง (Flying High) ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ทั้งการร้อง เต้น เล่นดนตรี และเป็นพิธีกรในงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี 4. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 5. ได้รับรางวัลเกียรติยศ ?โรงเรียนอนุบาลดีเด่น? จาก ฯพณฯ นายบุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี 6. ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน ?โครงการแบรนด์ เด็กดีเด่น รุ่นที่ 2? 7. ได้รับโล่เกียรติยศในการจัดนิทรรศการ ?ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา? จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 8. ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด ?การประดิษฐ์สื่อการสอน? จาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 9. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดในโครงการ ?โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด? 10. ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ ?หน้าบ้านน่ามอง? จาก ดร.พิจิตร รัตตกุล อดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร 11. ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเอกชนสายสามัญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5 จาก อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลแห่ง ประเทศไทย 12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ จาก คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 13. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ในเกณฑ์ดีทุกมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ จึงมีความพร้อมทั้งระบบการจัดการที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีบุคลากที่ได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ องค์ประกอบดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยที่พร้อมพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเต็มเปี่ยม และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง สี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับวัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในระดับต่อไป

บริการพิเศษ
ดูแลเด็กช่วงเย็น
ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพฟัน
อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
ห้องเรียนปรับอากาศ
เพิ่มข้อมูลเมื่อ
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 12:37:35
แก้ไขล่าสุด
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 12:37:35
จำนวนผู้เยี่ยมชม
7311
โรงเรียนประกาศรับสมัครงาน
(ยังไม่ประกาศ)
ต้องการประกาศรับสมัครงาน รับสมัครครู รับสมัครติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ เชิญที่ สคูลจ๊อบ SchoolJob ศูนย์กลางประกาศรับสมัครงานสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ

โต๊ะจีน
จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา สั่งซื้อที่นอน โทร 081 303 6791
รับทำบัญชี

นารีรัตนา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม
จำหน่าย Clemont Ferrand Premium White Serum
เซรั่มบำรุงผิวหน้าสวย ใหม่ล่าสุด เซรั่มขายดี รับสมัครตัวแทนจำหน่าย โทร 099 128 1676