ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์

สังกัดโรงเรียน
เอกชน
คำขวัญ
พ่อแม่ให้ชีวิต แสงอารีย์สรรสร้างความคิดทางการศึกษา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ส่งเสริมความเป็นไทย หมายถึง การส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย
ที่อยู่
89 หมู่ที่ 9 ซอย 29 (ธีรพัฒน์) ถนน ประชาอุทิศ
ตำบล/แขวง
ราษฎร์บูรณะ
อำเภอ/เขต
ราษฎร์บูรณะ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10140
โทรศัพท์
02-4279875,02-4276925
แฟกซ์
02-8727830
เว็บไซต์
ประเภทโรงเรียน
เนิร์สเซอรี่
อนุบาล
ภาษา(อังกฤษ จีน ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย ฯลฯ)
ปีที่ก่อตั้ง
2530
จำนวนนักเรียน
120 คน (โดยประมาณ)
จำนวนครู
30 คน (โดยประมาณ)
รางวัล / เกียรติยศ

1. การบริหารของโรงเรียน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ในการวางแผน ตัดสินใจ และสามารถ ทำงานเป็นทีม ได้อย่างราบรื่น ซึ่งทุกฝ่ายสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบ โครงการ งานประจำ ทำให้ทุกงานของโรงเรียนสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 2. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดแลดูสวยงาม โดยได้รับการชื่นชมจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน และนักเรียนที่เข้ามาใหม่ 3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะด้านการแสดงบนเวทีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยได้รับรางวัลจากการประกวดมาหลายเวที นอกจากนี้ยังมีการแสดงประจำปีของโรงเรียนในงานสู่โลกกว้าง (Flying High) ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ทั้งการร้อง เต้น เล่นดนตรี และเป็นพิธีกรในงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี 4. นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 5. ได้รับรางวัลเกียรติยศ ?โรงเรียนอนุบาลดีเด่น? จาก ฯพณฯ นายบุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรี 6. ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน ?โครงการแบรนด์ เด็กดีเด่น รุ่นที่ 2? 7. ได้รับโล่เกียรติยศในการจัดนิทรรศการ ?ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา? จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก 8. ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด ?การประดิษฐ์สื่อการสอน? จาก สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 9. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดในโครงการ ?โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด? 10. ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นสถานศึกษาน่ามองในโครงการ ?หน้าบ้านน่ามอง? จาก ดร.พิจิตร รัตตกุล อดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร 11. ได้รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเอกชนสายสามัญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5 จาก อาจารย์จินตนา ธรรมวานิช นายกสมาคมอนุบาลแห่ง ประเทศไทย 12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ จาก คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 13. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ในเกณฑ์ดีทุกมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์ จึงมีความพร้อมทั้งระบบการจัดการที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีบุคลากที่ได้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ องค์ประกอบดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยที่พร้อมพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเต็มเปี่ยม และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง สี่ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สอดคล้องกับวัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาในระดับต่อไป

บริการพิเศษ
ดูแลเด็กช่วงเย็น
ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพฟัน
อาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
รถ รับ-ส่งของโรงเรียน
ห้องเรียนปรับอากาศ
เพิ่มข้อมูลเมื่อ
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 12:37:35
แก้ไขล่าสุด
15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 12:37:35
จำนวนผู้เยี่ยมชม
7098
โรงเรียนประกาศรับสมัครงาน
(ยังไม่ประกาศ)
ต้องการประกาศรับสมัครงาน รับสมัครครู รับสมัครติวเตอร์ ครูสอนพิเศษ เชิญที่ สคูลจ๊อบ SchoolJob ศูนย์กลางประกาศรับสมัครงานสำหรับสถานศึกษาทุกระดับ