ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

ตาหลกเด็กๆ

ตัวศีลเป็นอย่างไงพ่อ

เช้าวันออกพรรษา

น้องกวางกับพี่ฟ้า ไปวัดกับพ่อ

พระบรรยายธรรมเล็กน้อย ก่อนจะบอกให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญเตรียมรับศีล

น้องกวางพูดตลอด  ขณะที่พระกำลังให้ศีล ปาณาติปาตา อทินนาทานา ฯลฯ

พ่อ "จุ๊ ๆ น้องกวางเงียบก่อนลูก พระกำลังให้ศีล"

น้องกวาง "ตัวศีลเป็นอย่างไงพ่อ ตัวศีลอยู่ที่ไหน หนูไม่เห็นเลย"

พ่อ "??????"