ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

ข่าวอาเนญชาดา

จะเลือกเรียนอะไร ต้องรู้ตัวเอง รู้อนาคตตัวเองอยากจะประกอบอาชีพอะไร

ปัจจุบัน มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่า

1. ตัวเองชอบอะไร ถนัดอะไร 
2. ตัวเองอยู่กับอะไรได้ดี ทนอยู่กับอะไรได้นาน ๆ โดยไม่ต้องฝืนใจ
3. ถ้าจะไปประกอบอาชีพในอนาคต ตัวเองรู้จุดขมจุดหวานของอาชีพนั้น ๆ ขนาดไหน ลองหาข้อมูลดีหรือยัง
4. สาขาวิชาที่จะเรียน มีจุดแข็งอะไร มีจุดอ่อนอะไร
5. ตัวเราเองมีจุดแข็งอะไร มีจุดอ่อนอะไร ถ้าจะไปทำอาชีพ
ที่ตัวเองคิดไว้  
5. เมื่อเผชิญสถานการณ์ยุ่งยากในการเรียน ในอาชีพ ตัวเองมีแผนรับมือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีแผน 1-2-3 อย่างไร
6. ในทุกเรื่องสถานการณ์ หากไม่ต้องการให้เกิดปัญหา ตัวเองจะเตรียมการและจัดการล่วงหน้าอย่างไร

การเรียน มี 2 เป้าหมาย คือ
1. เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในวันหน้า
2. เรียนเพื่อสร้างความรู้ เพื่อการผ่อนคลาย เพื่อสร้างสติปัญญา เพื่อผลิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้สังคม เพื่อมีปริญญาบัตรโก้ ๆ


การเรียนหนังสือไม่ว่าจะสาขาอะไร ไม่มีอะไรง่ายหรือยากเกินไป
ทุกอย่างคนเราสามารถเรียนรู้ได้ แต่ควรรู้ให้เร็วว่า หลังเรียนจบ ตัวเองจะไปทำงานอะไร

การเรียนโดยไม่รู้จุดหมาย มองไม่ออกว่าอาชีพอะไรที่จะทำในอนาคต จะทำให้เสียเวลามาก
การเลือกอาชีพในอนาคตโดยขาดข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน (รู้ตัวเอง รู้สภาพงาน รู้ลักษณะงาน รู้สภาพแวดล้อมทางสังคม รู้ว่าจุดสูงสุดของงานนี้ที่อยู่ไหน รู้อัตราการแข่งขัน รู้ความต้องการคนทำงาน รู้แนวโน้มความเป็นไปของโลกฯลฯ) บ่อยครั้งทำให้เสียสุขภาพจิตและหลายคนมักล้มเหลว

จะเรียนอะไร จะเรียนเพื่ออะไร เรียนไปเพื่อประกอบอาชีพอะไร
จงรีบค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วลุยเรียนให้ถึงที่สุด ให้ลึกซึ้งที่สุด ให้ละเอียดแตกฉานที่สุด
ไม่ท้อถอย ไม่ถอดใจ ไม่โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ลุยจริง เอาจริงเอาจัง วางแผนเป็น ดำเนินการไปตามแผนได้ ไม่นานก็จะประสบความสำเร็จได้