ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

ข้อตกลงในการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนเข้าสู่ที่เว็บไซต์อาเนญชาดา

1.ชื่อ โลโก้ โรงเรียนของท่านจะโดดเด่นอยู่เสมอ ใครมาเว็บอาเนญชาดา จะเห็นโรงเรียนของท่านเป็นโรงเรียนแรก ๆ แน่นอนย่อมเชิญชวนให้คนคลิกดูข้อมูลโรงเรียนของท่านก่อนใคร
2.ท่านสามารถ Update ข้อมูลโรงเรียน ข่าวสาร Promotion โรงเรียนได้เองตลอดเวลา
3. สมัครเข้า "โรงเรียนเด่น" ค่าบริการรายปี ๆ ละ 3,000 บาทเท่านั้น

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ส่งข้อมูลสมัครแล้วแฟกซ์เอกสารหลักฐานการชำระค่าบริการของท่านไปยังเบอร์แฟกซ์ 0 2408 5749 เมื่อได้รับแจ้งการชำระค่าบริการจากท่าน
ภายใน 30 นาที โรงเรียนของท่านจะขึ้นสู่ทำเนียบโรงเรียนเด่นทันที

ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
ทีมงานเว็บไซต์อาเนญชาดา